Wil je zelf ook graag
deelnemen
als kunstenaar? 

VOORAF INSCHRIJVEN IS 
 VERPLICHT 
DIT KAN ONDERAAN DEZE WEBPAGINA,
UITERLIJK TOT 1 AUGUSTUS EN ZOLANG ER
PLAATSEN  BESCHIKBAAR ZIJN

 BELANGRIJK 

Bij inschrijving wordt elke deelnemer geacht volledig op de hoogte te zijn van alle verplichtingen

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onderstaande instructies

   STANDPLAATS VOOR DE KUNSTENAAR

 • De standplaats is gratis

 • De organisator bepaalt de standplaats van elke kunstenaar - er kunnen vooraf geen voorkeurs-locaties worden aangevraagd !

 • Een standplaats zonder tent is max 3 lopende meter

 • Deelnemende kunstenaars worden aangemoedigd om zelf voor tafel, parasol, schildersezel,... te zorgen voor de inkleding van hun standplaats

 • Zolang de voorraad strekt en desgewenst kan bij de organisator volgende worden gereserveerd:

  • tafel                        5 euro

  • tent 3x3 m           15 euro

  • Opgelet : het is bij de huurtenten ten strengste verboden om kunstwerken aan het tentframe of het tentzeil op te hangen!

 

  VOORWAARDEN

 • Elke geïnteresseerde moet vooraf een aanvraag tot deelname doen ten laatste tegen 1 augustus

 • Het evenement betreft een kunsthappening:  enkel amateurkunstenaars die zelf kunst (schilderkunst, fotografie,...) beoefenen, worden toegelaten!

 • Er kunnen in totaal max 120 kunstenaars inschrijven

 • Pas na schriftelijk akkoord van de aanvraag door de organisator (schriftelijke bevestiging), is de inschrijving definitief.

Voor een vlotte opbouw en het beperken van de overlast op de Begijnhofsite voor, tijdens en na de kunsthappening, is het noodzakelijk de instructies van de organisator strikt op te volgen op 15 augustus.

   
Opbouw van de kunsthappening

 • Toegang ten vroegste vanaf 8u30 tot 10u00 (ingang aan de Speelhoflaan gaat pas open om 8u30)
 • Breng de bevestiging van de inschrijving mee en toon deze aan de parkeerwachter.
 • Na toewijzing van de standplaats, moeten eerst toebehoren, werken,... worden uitgeladen en de auto zo snel mogelijk verplaatst naar een parking
 • Elke kunstenaar moet nadien zelfstandig zijn/haar standplaats zo kunstig als mogelijk inrichten.

Tijdens de kunsthappening

 • Het is verboden om als deelnemer hapjes of drankjes te verkopen of gratis aan te bieden aan bezoekers van de kunsthappening.

 • Drank en diverse snacks zijn beschikbaar in de pop-up bistro of foodtrucks, waarmee de organisatie van de kunsthappening wordt gesteund en het evenement ook in de toekomst gratis kan blijven voor de deelnemers.

 • Volgens het goedgekeurde politiereglement is het uiteraard ten strengste verboden om tijdens de kunsthappening (11u00 tot 18u00) met de wagen op het Begijnhof te komen.   

   Na de kunsthappening

 • Om 18u00 eindigt het evenement – er wordt dan gevraagd eerst zoveel als mogelijk de eigen stand af te breken en dan pas de wagen te halen om alles terug in te laden.

 • Gelieve geen afval, papier, sigarettenpeuken, ... achter te laten bij de stand – ook hierop zal de organisator na afloop opnieuw controleren.

  De organisator zal het correcte naleven van de verplichtingen door de deelnemende kunstenaars controleren en behoudt zich het recht voor om bij uitdrukkelijke niet-naleving ervan de eventuele deelname van betrokken deelnemers bij volgende editie(s) te ontzeggen.